Odbędzie się on w sobotę, 26 lutego 2022 r. w Stadnikach.

Weźmie w nim udział maksymalnie po dwóch reprezentantów z każdej parafii dla następujących kategorii wiekowych:

  • grupa A: klasy od 2 do 4 szkoły podstawowej,
  • grupa B: klasy od 5 do 8 szkoły podstawowej,
  • grupa C: szkoła średnia, zawodowa, studenci.

Eliminacje do udziału w turnieju odbywać się będą na parafiach, dlatego zgłoszenia należy kierować do swoich opiekunów.

Turniej rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 9.00. Po niej w budynku szkolnym w Stadnikach odbywać się będą rozgrywki sportowe. W trakcie ich trwania lub po zakończeniu przewidziany jest obiad dla wszystkich w refektarzu seminaryjnym. Zakończenie spotkania planowane jest ok. godz. 15.

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą aktualną legitymację szkolną lub studencką, lub inny dokument tożsamości. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (można ją pobrać TUTAJ).