• Spotykamy się w Nowicjacie Księży Sercanów w Kątach Starych i rozpoczynamy turniej od uczestnictwa we mszy świętej (Kąty Stare 11).
 • Rozgrywki piłkarskie odbywają się następnie na stadionie Klubu Piłkarskiego Piast przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy (Kazimierza Wielkiego 17, 28-130 Stopnica).
 • Parking dla busów i autokarów dostępny jest przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy oraz wzdłuż murów klasztornych.

 • Data turnieju ustalana jest każdego roku na wybrany dzień maja lub czerwca. W tym roku jest to:
  • sobota, 15 czerwca 2024 r.
 • Rozpoczęcie:
  • Msza święta o godz. 9:00.

 • Zapisy i zgłoszenia trwają do 10 czerwca 2024 r.
 • Zapisów dokonują opiekunowie grup.

Wybrane punkty regulaminu turnieju:

 • W turnieju uczestniczyć mogą aktualni członkowie LSO z parafii prowadzonych przez księży sercanów. Jako „aktualni” rozumie się, osoby służące przynajmniej od stycznia br. w roku rozgrywanego turnieju. Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości. (...) Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej drużyny. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny w odpowiedniej grupie. Nie można grać w dwóch grupach wiekowych, a tym bardziej nie można zmieniać drużyny podczas trwania turnieju.
 • Drużyny mogą liczyć nie więcej niż 11 zawodników. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + 5 zawodników w polu). Mecz może rozpocząć się tylko wtedy, gdy w każdej drużynie jest min. 5 zawodników.

 • Grupy wiekowe są następujące:

  • grupa A: klasy od 2 do 4 szkoły podstawowej,

  • grupa B: klasy od 5 do 8 szkoły podstawowej,

  • grupa C: szkoła średnia, zawodowa, studenci.

 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

 • Nagrodami za udział w turnieju są puchary przechodnie dla zwycięzców.

Całość regulaminu znajduje się TUTAJ.

Do pobrania: zgoda rodziców oraz informacyjna karta zdrowia (dla osób niepełnoletnich).

W trakcie rozgrywek piłkarskich obowiązują przepisy gry w piłkę nożną dostosowane do warunków tego turnieju. Pełna ich treść znajduje się TUTAJ.