Przyszedł na świat w San Esteban de los Patos (Ávila, Hiszpania), 25 września 1891 r., w rodzinie chłopskiej, prostej i pełnej cnót. Został ochrzczony imieniem Marian. Już jako dziecko odczuwał wezwanie do pójścia za Chrystusem w życiu kapłańskim. Został więc księdzem diecezjalnym i objął posługę duszpasterza parafialnego. Po wstąpieniu do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego przyjął imię zakonne Jana Marii od Krzyża, pod którym odtąd będzie znany. Pełen gorliwości apostolskiej, większość swego zaangażowania duszpasterskiego poświęcił Szkole Apostolskiej w Puenta la Reina (w kolebce posługi sercańskiej w Hiszpanii), również jako apostoł powołań. Rewolucja hiszpańska w 1936 r. postawiła go przed koniecznością złożenia świadectwa wiary i kapłańskiego oddania, gdy podpalono kościół św. Jana w Walencji. Uwięziony, po miesiącu posługi duszpasterskiej wśród współwięźniów, spotkał Chrystusa, oddając za niego życie w Silla koło Walencji 23 sierpnia 1936. Został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II 11 marca 2001 r. Jest patronem powołanych do Zgromadzenia Księży Sercanów.

Jako Rodzina Sercańska prośmy o wstawiennictwo u Boga Błogosławionego Jana Marii od Krzyża i Czcigodnego Leona Dehona. Niech ślady ich chrześcijańskiego życia naznaczone błogosławieństwami, oświetlają ścieżkę, do której jesteśmy powołani, aby podróżować po tym świecie.

 

MODLITWA O KANONIZACJĘ
BŁ. JANA MARII OD KRZYŻA, męczennika

Boże, nasz Ojcze, pełen łaskawości
i miłosierdzia daj nam przez wstawiennictwo
Twojego sługi, Bł. Jana Marii od Krzyża SCJ
naśladować życie, które wielkodusznie
prowadził, oddać się aż do końca na służbę
powołaniom, a między biednymi i pokornymi
być zawsze świadkiem Twojej miłości.

Powierzamy Twemu Sercu nasze pragnienie
ujrzenia w chwale świętych Kościoła Twego
sługę, błogosławionego Jana i ufamy,
że poprzez jego modlitwy otrzymamy łaskę,
o którą Cię błagamy… (wymienić intencję)… .
Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
Amen.