„Pan wie, że fundamentalna decyzja życiowa – taka, jak zawarcie małżeństwa lub poświęcenie się w sposób szczególny Jego służbie – wymaga odwagi. On zna pytania, wątpliwości i trudności, które wstrząsają łodzią naszego serca, i dlatego zapewnia nas: „Nie bój się, jestem z tobą!”. Wiara w Jego obecność, która wychodzi nam na spotkanie i nam towarzyszy, nawet gdy morze jest wzburzone, wyzwala nas ze znużenia” – pisze Ojciec Święty Franciszek w orędziu na 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Warto, żeby do pełnej treści tego orędzia sięgnęli młodzi ludzie, którzy aktualnie rozeznają swoją drogę życiową, jak również ci, którzy odpowiedzieli Bogu na powołanie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, aby uwielbiać Boga za to, co uczynił w ich życiu i przez nich w życiu Kościoła.

Księża sercanie łączą się codziennie w modlitwie za powołanych i o nowe powołania do szczególnej służby w Kościele, szczególnie do Zgromadzenia założonego przez o. Leona Jana Dehona. Można włączyć się do tej modlitwy, posługując się tymi słowami:

O Jezu, Boski pasterzu,
który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz,
pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami.
Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę.
Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty,
by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości.
Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoja misje,
budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.
Amen.

Księża i klerycy sercańscy przygotowali na ten tydzień materiały, które pojawiały się na profilu Facebookowym Młodzi Sercanie. Odbyło się tam także w czwartek, 7 maja 2020 r. o godz. 20-tej spotkanie z księżmi i klerykami, którzy podczas prowadzonej na żywo transmisji odpowiadali na wszystkie pytania od młodzieży o powołaniu. Więcej o tej akcji poniżej:

Zapowiedź Q&A o powołaniu:

O orędziu papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Powołania:

Jak o. Leon Dehon odkrył swoje powołanie?

Jak rozeznać własne powołanie?

Jak wspierać swoje dziecko w powołaniu?

Czy nadaję się na księdza / zakonnika?

 

ks. Franciszek Wielgut SCJ