W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin ks. Alberta Bourgeois (1921-1992), szóstego przełożonego generalnego (od 1967 do 1979 r.), 40. rocznicę zatwierdzenia nowych Konstytucji (1982 r.) i 50-lecie działalności Centro Studi Dehoniani (Centrum Studiów Dehoniańskich).

O ks. Bourgeois nasz obecny przełożony generalny, o. Carlos Luis Suárez Codorniú, napisał: „Jego zażyłość z Panem, jego zdolność słuchania i rozeznawania, jego znajomość naszego duchowego dziedzictwa, jego determinacja w stawianiu czoła wyzwaniom oraz współpraca z wieloma innych sercanami, umożliwiły Zgromadzeniu wejście na drogę odnowy, o którą prosił Kościół” (List z 3.2.2021 r.).

Dziękujemy naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, który jest źródłem wszelkiego dobra i który przewodzi swojemu Kościołowi i naszemu Zgromadzeniu w dzieleniu się doświadczeniem wiary o. Leona Dehona.