W ostatnim tygodniu lipca (25-31 lipca 2021 r.) w Koszycach Małych zebrała się drużyna piłkarska ministrantów, by przeżyć szczególne rekolekcje połączone z treningami piłkarskimi. Wzięli w nich udział chłopcy z sercańskich parafii w Stopnicy, Ostrowcu Świętokrzyskim i Krakowie. Rekolekcje prowadził ks. Franciszek Wielgut SCJ, a pomagali mu sercańscy klerycy: Michał Koźbiał oraz Karol Szlezinger.

Przez cały czas trwania rekolekcji dopisywała słoneczna pogoda, która sprzyjała zrealizowaniu całego planu treningów piłkarskich na boisku, a także różnorakich turniejów, gier i zabaw integracyjnych. W planie rekolekcji znalazły się oprócz tego zwiedzanie Tarnowa, basen, rezerwat „Skamieniałe Miasto” czy Park Zdrojowy w Ciężkowicach. Każdy dzień rozpoczynał się modlitwą poranną a kończył Mszą św. z adoracją Najświętszego Sakramentu.

@franciszek.scj