1. Turniej odbywa się na boisku sportowym na powierzchni o wymiarach 20x40 m. i wyznaczonym punktem karnymi punktem środka boiska. Dla grupy C boisko może być powiększone. Mecze rozgrywane są na bramki 3mx2m lub 5mx2m. Pole karne: 7m x 12m.
 2. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + 5 zawodników w polu).
 3. Mecz może rozpocząć się może tylko wtedy, gdy w każdej drużynie jest min. 5 zawodników. Jeżeli drużyna jest reprezentowana przez mniejszą liczbę zawodników, uznawana jest za drużynę niekompletną, a wynik meczu zostanie zweryfikowany na jej niekorzyść w stosunku 3:0 i 0 punktów.
 4. Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik nie wpisany do danego zespołu to przyznaje się walkower dla drużyny przeciwnej.
 5. Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż 3 zawodników, mecz należy zakończyć.
 6. Mogą występować tzw. „zmiany w locie”. Ilość „zmian w locie” zawodników z pola podczas trwania rozgrywek jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze.
 7. Zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas kolejnej zmiany.
 8. Zmiana bramkarza może być dokonana tylko w przypadku, kiedy piłka nie jest w grze.
 9. „Zmiana w locie” ma miejsce wtedy, gdy piłka jest w grze. W tym przypadku muszą być spełnione następujące warunki:
  1. zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko również w miejscu strefy zmian, ale nie wcześniej aż zawodnik opuszczający boisko przekroczy całkowicie linię boczną;
  2. nieprawidłowa zmiana może być ukarana przez sędziego napomnieniem słownym lub karą 1,5-minutowego wykluczenia z gry dla zawodnika wchodzącego na boisko;
  3. bramkarz może zmienić się z każdym zawodnikiem, jednak następuje to jedynie w czasie przerwy w grze i zawsze za zgodą sędziego.
 10. Zgłoszone drużyny zostaną przypisane do 2 lub 3 grup w odpowiedniej grupie wiekowej. W Rundzie Grupowej obowiązuje system każdy z każdym w danej grupie. Z grup wychodzą po dwie drużyny do Rundy Finałowej. Jeśli będą 3 grupy to wtedy z każdej grupy wychodzi po 1 drużynie i zostaje dopisana do Rundy Finałowej drużyna 4 – będąca z najlepszą sumą punktów ze wszystkich 3 grup. Następnie przed rozpoczęciem Rundy Finałowej następuje „losowanie” par. Jeśli będzie tylko jedna grupa w odpowiedniej grupie wiekowej to wtedy do wychodzą dwie drużyny, które rozgrywają mecz finałowy.
 11. Czas gry w Rundzie Grupowej: grupy A i B: 2x8 min. z maksymalnie 3 minutową przerwą. Grupa C: 2x10 min. z maksymalną 3 minutową przerwą. Czas gry w Rundzie Finałowej: grupy A i B: 2x10 min., a grupa C: 2x15 min.
 12. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt, przegrana (w tym walkowerem) 0 pkt, wygrana walkowerem 3 pkt.
 13. O kolejności w tabeli w Rundzie Grupowej decyduje w kolejności:
  1. ilość zdobytych punktów,
  2. wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn „mała tabela” uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków),
  3. ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych,
  4. ilość zdobytych goli w turnieju,
 14. Mecze Rundy Finałowej muszą wyłonić zwycięzcę. W przypadku remisu w regulaminowym czasie, nie ma dogrywki lecz zwycięzców wyłonią serie rzutów karnych (najpierw 5, a jeżeli te nie przyniosą rozstrzygnięcia – seria „do skutku”).
 15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo:
  1. weryfikacji wyniku meczu: zmniejszenie ilości zdobytych punktów,
  2. dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
 16. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie.
  1. Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik popełnił jedno z następujących przewinień:
   1. kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
   2. podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,
   3. skacze na przeciwnika,
   4. atakuje przeciwnika,
   5. uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,
   6. popycha przeciwnika,
   7. przytrzymuje przeciwnika,
   8. pluje na przeciwnika,
   9. rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym).
  2. Rzut wolny pośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik popełni jedno z następujących przewinień:
   1. gra w sposób niebezpieczny (nakładka, wślizg),
   2. celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki),
   3. przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk,
   4. dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,
   5. dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu wykonywanego przez współpartnera,
   6. bramkarz otrzyma piłkę z powrotem od współpartnera i złapie ją rękoma, sędzia zarządzi rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej z punktu, w którym bramkarz dotknął piłkę rękoma.
  3. Zawodnik musi być upominany i otrzymać karę 1,5 minutową, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:
   1. słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie, także wobec sędziego,
   2. uporczywie narusza przepisy gry,
   3. opóźnia wznowienie gry,
   4. nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym,
   5. wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,
   6. rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.
  4. Zawodnik musi być wykluczony z gry i musi zobaczyć czerwona kartkę, jeśli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:
   1. gra brutalnie,
   2. pluje na przeciwnika lub na inną osobę,
   3. zachowuje się wybitnie nie sportowo,
   4. używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,
   5. pozbawia drużynę przeciwną bramki, lub oczywistej szansy na jej zdobycie zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),
   6. pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym.
 17. Rzut karny wykonywany jest z odległości 5-9 metrów.
 18. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 19. Bramka zdobyta bezpośrednio z rozpoczęcia z połowy boiska nie zostanie zaliczona.
 20. Pozostałe reguły zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną.
 21. W sprawach spornych w trakcie meczu zasadnicze rozwiązania podaje sędzia. Jego decyzje są niepodważalne.