W Polsce księża sercanie głoszą misje i rekolekcje, prowadzą szesnaście parafii, pracują na uczelniach katolickich, posiadają własne wydawnictwo „Dehon”, zajmują się ewangelizacją w „Grupie Profeto”, prowadzą duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców „Talent”, prowadzą dzieła socjalne przy parafiach i niektórych domach zakonnych jak np. „Zbieramto”, są kapelanami w żeńskich domach zakonnych i szpitalach. Zgromadzenie nasze towarzyszy ludziom świeckim, przyczyniając się do pogłębiania ich życia duchowego. Takim specjalnym polem pracy jest Ruch Młodzieży Sercańskiej i Sercańska Wspólnota Świeckich. Jako Zgromadzenie jesteśmy otwarci na „wyzwania” Kościoła w Polsce i powierzone nam zadania staramy się dobrze wypełniać, realizując nasz charyzmat.