Turniej odbył się w sobotę, 18 czerwca 2022 r., w Nowicjacie Księży Sercanów. Rozpoczął się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Kątach Starych, podczas której homilię wygłosił ks. Witold Januś, wikariusz prowincjalny. W ciepłych słowach zachęcił młodych chłopców do wiernego trwania w służbie Panu Bogu i Kościołowi przez posługę liturgiczną oraz przez rozwijanie swoich pięknych pasji i zainteresowań. Celebracji przewodniczył nowo wyświęcony sercanin, ks. Wojciech Olszewski. On też udzielił wszystkim obecnym prymicyjnego błogosławieństwa. W mszy świętej uczestniczyli również księża-opiekunowie poszczególnych grup oraz ks. Franciszek Wielgut SCJ, organizator całego spotkania.

Po wspólnej modlitwie wszyscy udali się na stopnicki stadion, by na nim ministranci i lektorzy wykazali się swoimi umiejętnościami sportowymi w zakresie piłki nożnej. Drużyny rozegrały mecze na kilku boiskach równocześnie, przechodząc z fazy grupowej do fazy finałowej. W atmosferze zaciętej ale i braterskiej rywalizacji wyłonili się zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych:

w kategorii lektorów:
1. Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa w Florynce,
2. Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie,
3. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Węglówce;

w kategorii ministrantów starszych:
1. Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa w Florynce,
2. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Węglówce,
3. Parafia NMP Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie;

a w kategorii ministrantów młodszych:
1. Parafia św. Stanisława, biskupa i męczennika w Binczarowej,
2. Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa w Florynce,
3. Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa w Florynce.

Zwycięzcom ks. Witold Januś wręczył puchary i medale, a także symboliczne nagrody. W każdej z powyższych kategorii nagrodzeni zostali również najlepsi zawodnicy turnieju: Piotr Góra, Bartosz Szyszka oraz Jakub Sekuła. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za stworzenie braterskiej atmosfery i zdrowej rywalizacji.

Szczególne podziękowania kierujemy również do wspólnoty zakonnej Nowicjatu Księży Sercanów za pomoc w organizacji całego spotkania oraz gospodarzom Klubu Sportowego Piast Stopnica za przygotowanie i udostępnienie stadionu, pomoc sędziowską oraz medyczną.

ks. Franciszek Wielgut SCJ

zdjęcia: ks. W. Januś SCJ, Maksymilian Nowak