W sercańskim seminarium spotkali się młodzi chłopcy z Krakowa, Sosnowca i Boguszy, żeby poznać się wzajemnie, spędzić czas we wspólnocie sercańskiej młodzieży i doświadczyć działania słowa Bożego. Słowo, które ich prowadziło od piątkowego wieczoru do niedzielnego południa, zaczerpnięte zostało z pierwszych kart Pisma Świętego. Był to opis stworzenia świata i człowieka. Przyglądając się dokładniej tym pierwszym biblijnym opowiadaniom, ks. Franciszek Wielgut SCJ prowadził uczestników SDS do odkrywania źródła życia, miejsca człowieka we wszechświecie, jego ogromnej wielkości i godności. Chłopcy sami zauważali, jak w prostych i dobrze im znanych słowach biblijnych opisana została ich tożsamość oraz sposób patrzenia Boga na każdego człowieka. Po wspólnej oraz osobistej lekturze Pisma Świętego z łatwością odpowiedzieli sobie na to fundamentalne pytanie: kim jestem?

Sobotnie popołudnie młodzi spędzili na wycieczce krajoznawczej i odwiedzili XIII-wieczne Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. Tam jedna z sióstr z pasją opowiedziała historię zakonu benedyktyńskiego i samego opactwa, pokazała zakonne skarby zebrane w muzeum i przedstawiła tożsamość prawdziwej mniszki oddanej Chrystusowi.

Listopadowe dni skupienia zbiegły się z jubileuszem 10-lecia istnienia Profeto, grupy medialnej i ewangelizacyjnej, założonej przez ks. Michała Olszewskiego SCJ. Uczestnicy skupienia również uczestniczyli w wydarzeniach jubileuszowych, m.in. w mszy dziękczynnej w niedzielę, 6 listopada.

Zapraszamy na kolejne Sercańskie Dni Skupienia do Stadnik już w grudniu!

@franciszek.scj